Hukuk ve Danışmanlık İhtiyacınız için

Marsa Law – 009647702646990

MarsaLaw

Müvekkillerine ulusal ve uluslararası alanda hukuki hizmet veren Irak’da yerleşik bir hukuk bürosudur. Hukuk büromuzun verdiği hizmetlerin başında enerji hukuku ve ticaret hukuku ile buna bağlı olarak şirketler hukuku, şirket birleşmeleri ve satın alımları ile menkul kıymetler hukuku gelmektedir. Hukuk büromuz aynı zamanda iş hukuku, icra ve iflas hukuku alanlarında uzmanlaşmış olup, ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hukuk ve Adalet

MarsaLaw geçtiğimiz yıllar içerisinde hizmet verdiği şirketlerin çalışanlarının Irak’da çalışma ve oturum izinlerinin alınması veya Irak vatandaşlığına geçişleri konusunda da yüksek deneyim sahibidir.

Çözüm Sunuyoruz

Avukatlık ve Danışmanlık bünyesindeki uzman kadromuzla somut olaylar özelinde yapılan hukuki değerlendirmeler ışığında menfaatlerinize uygun çözümler üretilmektedir.

Hizmet Alanları

Şirketimizdeki bu şube, duruşmalarda yargı ve mahkemeler ile çeşitli derecelerdeki komisyonlar nezdinde veya yetkili idari makamlar ve tahkim heyet ve komiteleri önünde ve her türlü davada gerek cinayet, bidayet, medeni hukuk ve ticari davalarda yasal yeterliliğe sahip uzman ve çok iyi avukatlardan oluşan bir hukuk kadrosu tarafından yönetilmektedir.

Bankacılık ve Finans

Kişilerle, kurumlarla, şirketlerle ve kamu otoriteleriyle yapılan işlemlerde bankaları, fonları, diğer kredi verenleri, kredi alanları ve yatırımcıları temsil etmektedir. Departmanımız, aynı zamanda ilgili sözleşmeleri ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca hazırlayarak müvekkillerine bankacılık mevzuatı konusunda hukuki destek sağlayarak işlemlerinde yardımcı olmaktadır.

Sigorta ve Sosyal Güvenlik

Şirketimiz, trafik ve iş kazaları ile yerel ve yabancı şirketleri tescil alanında ve çalışma Bakanlığındaki tüm projelerde, sosyal sigortalar kapsama alanına alınma karaları alma konusunda, sigorta primlerini ödemede ve yabancı çalışanlara çalışma izni alma hususunda hizmet vermektedir.

Ceza Davaları

Büromuz ceza davalarına hukuki destek sağlamakta ve sizlere hizmet vermektedir.

Göçmen Hukuku

Marsalaw Hukuk & Danışmanlık hem gerçek hem de tüzel kişi müvekkillerine göçmenlik hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Bununla birlikte hukuk büromuz Irak vatandaşlığına geçiş, oturma izni ve çalışma izni alınması işlemlerinde bilgi ve uzmanlık sahibidir. Şirketimiz muhasebe, Irak’taki yabancı işçilere aylık veya yıllık ikamet alma ve Irak yasaları gereğince müteaddit girişli vize alma hususunda uzman bir kadro ile hizmet sunmaktadır.

Aile Hukuku

Şirketimiz, bu şubede müşterilerine çeşitli tipte sözleşme düzenleme hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, uzman hukuk danışmanları kadrosuyla tüm fert, şirket, Büyükelçilik ve bankalara hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Vergi ve Marka

Şirketimiz, müşterilerimizin hakları garanti altına almak amacıyla Irak’ta marka tescili alanında uzman bir kadro ve ilgi dairelerden marka tescil acenteleri ile hizmet sunmaktadır.

Çözülen Vaka

Müvekkil

Uzman Avukat

Başarı Oranı

Neden MarsaLaw

  • Çözüm Yeteneği
  • Uzman Kadro
  • Uluslararası Başarı
  • Deneyim

Sık Sorulan Sorular

Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak anlamını taşımaktadır. Haksızlığa uğradığınızda, hakkınızı alamadığınızda mahkemeler araya girecek yaptıktan sonra hakkınız size teslim edilecektir. Dava mahkemeye vereceğiniz bir dilekçe ile açılır. Bu dilekçede olması gerekenler ise, dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansının, harca tabi değil ise sadece gider avansının tahsil edilmesinden sonra ilgili mahkemeye kayıt olur ve bu tarihte dava açabilirsiniz.

Tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk düzenlenmemiş ve herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı olduğu belirtilmiştir. Ancak her alanda olduğu gibi hukuki işler uzmanlık gerektirir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile ve ayrıca Yargıtay içtihatları ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için bu alanda özel eğitim görmüş bir avukattan hukuki yardım almanız gereklidir. Bu sebeple hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi zor zararlara yol açabilir. Hatta hukuki işlemlerinizi yapmadan önce bir avukata danışmanız ilerde karşılaşabileceğiniz hukuki sorunları önleyecek, işin mahkemeye intikal etmesi halinde uğrayacağınız zaman, emek ve maddi kayıplarınızın önüne geçecektir.

Avukat vekaletnamesi noterler tarafından, yurt dışında konsolosluklarında noterlik hizmetleri bölümünde yazdırabilen bir belgedir.

Avukatlık ücreti dava harç ve masraflarını yahut sair giderleri içermemektedir. Emek ve mesaisi nedeniyle avukat kazancını ifade eden ücret avukatlık ücretidir. Sözleşme serbestisi gereği avukat ile müvekkili arasında dava sürecinin masrafları, işin mahiyeti icabı yol, konaklama ve sair giderlere yönelik her şeyin dahil olduğu bir avukatlık ücret sözleşmesi de yapılabilir.

Evet, dava talebinde bulunmak “yetkili mahkemeye” dava dilekçenizi dava harcı ve posta ücretleri ile birlikte teslim etmekten oluşur. Bu yol kolay görünse de dava talebinde bulunmak önemli yasal sonuçları bulunan ve mali yük getirmesi olasılığı bulunan ciddi bir iştir.
Aklınızda bulunsun ki; davayı açma işlemi kolay olsa bile işin kendisi son derece ciddidir ve bazen uzun zaman alır. Bu hususu mutlaka göz önüne getirmeli ve yaptığınız işin göründüğü kadar kolay olmadığını, sonuçlarının oldukça ciddi olabileceğini bilmelisiniz

İletişim